Alibaba aur 40 chor

Alibaba 40 chor the, ab Alibaba aur 20 chor ho gaye, poocho kyo?

Kyonki mandi ka time hai.. 20 chor ko nikal diya
Simple Cost cutting